Potrebujete našo storitev?

Kontaktirajte nas in v najkrajšem času vam bomo odgovorili.

Sodelovanje v projektu “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)”

Naše podjetje sodeluje v projektu “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile”, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

V projekt je vključenih 7 zaposlenih starih 45 let ali več.

V podjetju pričakujemo, da bomo z aktivnostmi v projektu izboljšali medsebojne odnose, komunikacijo in sodelovanje, odkrili in začeli razvijati dodatne potenciale naših sodelavk in sodelavcev, ter tako izboljšali zavzetost zaposlenih in povečali pritok novih, inovativnih idej in rešitev.

Več informacij:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/

Delite novico