E-poslovanje

NASLOV OPERACIJE

UVEDBA E – POSLOVANJA V PODJETJU TINLES D.O.O.

NAMEN OPERACIJE

Namen operacije krepitev kompetenc, digitalizacija marketinga in izdelava digitalnih orodij za širitev na tuje trge. Optimizacija E-poslovanja v podjetju Tinles d.o.o. je uvajanje inovativnega, najsodobnejšega in učinkovitega poslovnega modela v prakso, ki v podjetje prinaša hitro, varno in družbeno odgovorno opravljanje cestno tovornih storitev. S pridobitvijo novega programa je optimiziran administracijski del poslovanja ter digitalizacija poslovanja med strankami in podjetjem Tinles d.o.o.. Spletna stran in produktno prodajni video podjetju omogočata lažjo prepoznavnost na EU tržišču in služita kot odličen model trženja Tinles blagovne znamke! S krepitvijo kompetenc je podjetje pridobilo dodatno znanje, ki bo koristno pri nadaljnjem poslovanju.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

V okviru prenove je zunanji izvajalec razvil platformo na ključ, ki naročniku omogoča izmenjavo dokumentov med voznikom, disponentom, naročnikom in podjetnikom. Prednosti programa so digitalni nos nalogov, kreiranje prodajnega računa, digitalna izmenjav, dokumentov med naročnikom in podjetjem, digitalna izmenjav dokumentov med voznikom in disponentom,upravljanje s kontakti, upravljanje z uporabniškim računom, izmenjava obvestil med akterji in digitalna tabla plana prevozov.

SPLETNA STRAN ZA TUJE TRGE

Z novo spletno stranjo v treh tujih jezikih bo podjetje lahko učinkovito nastopalo na tujih trgih. Spletna stran vsebuje vse podatke in informacije, ki jih potrebuje potencialni naročnik storitev.  Spletno mesto ima povezano analitiko, kjer se spremlja dejanski obisk spletne strani. Spletna stran je izdelana tako, da se lahko nadgrajuje in odstranjuje zastarelo vsebino. Potencialnim strankam je omogočen hitri kontakt s podjetjem, spletna stran pa je povezana tudi z družbenimi omrežji. Spletna stran omogoča pogovor v živo z vodstvom podjetja Tinles d.o.o.

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

Podjetje se je udeležilo mednarodnega sejma EUROPAGES, kjer se predstavlja širši javnosti. V tem ukrepu je bil izdelan interaktivni katalog ter virtualna pisarna 360°, ki omogoča vsem potencialnim strankam ogled zunanjosti in notranjosti pisarn podjetja Tinles d.o.o..
Z udeležbo na mednarodnem sejmu bo podjetje pridobilo dodatno prepoznavnost in še večjo likvidnost na tujem trgu.

PRODUKTNI – PRODAJNI VIDEO

V produktno prodajnem videu je predstavljeno podjetje in način njihovega dela. Video je namenjen oglaševanju in predstavitvam na sejmih ter družbenih omrežjih. Produktno prodajni video je viden na spletni strani in na družbenem omrežju YouTube.

KREPITEV KOMPETENC/ USPOSABLJANJA

Skladno z digitalizacijo, avtomatizacijo in nadgradnjo e-poslovanja je potrebno vodstvo in zaposlene ustrezno informirati in nadgraditi njihovo znanje, da bodo lahko svoje delovne naloge izvajali čim bolj optimalno. Usposabljanje je bilo usmerjeno v: informiranje s področja učinkovitih procesov ustvarjanja vrednosti, novi modeli in orodja za izvoz z pojasnili zakona o varstvu osebnih podatkov, brezpapirno poslovanje, predstavitev primera dobre prakse. Usposabljanje in informiranje je potekalo v obliki 5 šesturnih srečanj, pri čemer so prve tri ure namenjene predavanju, drugi del pa praktičnemu usposabljanju. Zadnje srečanje je bilo namenjeno podrobni predstavitvi dobre prakse in prikazu primerjave z našim podjetjem.

CILJ NALOŽBE

Cilj aktivnosti je podjetju povečati dodano vrednost z uporabo digitalnih orodji in znanja s katerimi lahko kompetentno dohitijo/prehitijo konkurenco in se predstavijo potencialnim strankam iz cele Evrope.

FINANČNA PODPORA

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega/ Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si, podjetje Tinles d.o.o. je bilo sofinancirano v višini 29.638,00€.