Participation in the project “Complete support to companies for active aging of working force”

Naše podjetje sodeluje v projektu “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile”, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V projekt je vključenih 7 zaposlenih starih 45 let ali več. V podjetju pričakujemo, da bomo z aktivnostmi v projektu izboljšali medsebojne odnose, […]