Skladišče in prekladi

Pri tinlesu  poleg skladiščenja nudimo možnost tovor preložiti za različne države po Evropi in tudi države bivše Jugoslavije, Grčije,Albanije, Makedonije in Turčije.

Transport

Opravljamo volumenske, kosovne in klasične prevoze tovorov do mase 25 ton po Evropi, državah bivše Jugoslavije, Grčije, Albanije, Makedonije in Turčije.